Per 1 januari 2019 zijn zorgaanbieders wettelijk verplicht een aangepaste ‘Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ te hebben. Deze Meldcode is een voortzetting van het per 1 juli 1993 verplichte stappenplan dat men als zorgaanbieder moet gebruiken als je overweegt om melding te maken bij Veilig Thuis (www.vooreenveiligthuis.nl) bij vermoedens van geweld in de thuissituatie.

De beroepsvereniging van kindercoaches "Adiona" heeft een stappenplan ontwikkeld die men dient te doorlopen in geval van melding kindermishandeling.

Ik ben aangesloten bij deze beroepsvereniging en zal volgens het opgestelde protocol handelen. Het Protocol "Melding kindermishandeling en huiselijk geweld" is bij mij op te vragen via het contactformulier.