Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Laurien Hermsen Kinder- & Jongerencoach.

Algemeen

  • Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een (be)handeling van mij, kan over die (be)handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.
  • Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf  tot een bevredigende oplossing te komen.
  • Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona (Beroepsorganisatie voor kindercoaches) kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris van deze stichting.
  • De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op.
  • U kunt de situatie met haar bespreken en met haar de weg bepalen die u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.
  • Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel.
  • Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).
  • Contactgegevens klachtenfunctionaris mevrouw L. de Boon.
  • Telefoon: 06-48445538 / Mailadres: bemiddeling@quasir.nl

 

Indien u interesse heeft in de volledige klachtenprocedure van Laurien Hermsen Kinder-&Jongerencoach dan kunt u deze via het contact formulier opvragen.