Controlerend opvoeden of zelfsturend?

 Er is niet grote waarheid over opvoeding. We vertrouwen als ouders op ons innerlijk kompas. Maar soms is ons innerlijk kompas verstoord en kunnen we onvoldoende aandacht geven aan wat we werkelijk denken, voelen en waarnemen, dan dreigen we de koers kwijt te raken en weten we niet meer hoe we onszelf en onze kinderen moeten sturen. We proberen dan krampachtig de controle vast te houden. De focus komt te liggen op kortetermijngedrag.

Maar wat hebben kinderen werkelijk van ouders nodig om uit te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige volwassenen? Wat zijn de helpende en wat zijn de belemmerende factoren hierbij? 

Tijdens het coachen probeer ik ouders te laten focussen op langetermijngedrag in plaats van op de controle van het gedrag op korte termijn. Hoe kun je richtinggevend zijn als ouder, zonder autoritair te zijn? Samen gaan we ons richten op de ontwikkeling van het kind op lange termijn en dit zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als op sociaal vlak. We gaan kijken hoe we een balans kunnen aanbrengen tussen discipline en een goede relatie. Zelfbewustzijn, afstemming, inleving en dialoog zijn hierbij de sleutelwoorden.

Zelf ben ik als kind opgevoed door liefdevolle ouders en in een veilig gezin. Ik ben opgevoed in een tijd waarin opvoeders gedragsgericht omgingen met hun kinderen, waarbij straffen en belonen de voornaamste opvoedingsstrategieen waren. In navolging van mijn ouders heb ik deze manier van opvoeden ook aan mijn kinderen doorgegeven. Veel opvoedingsboeken leggen nog steeds de focus op hoe we gedrag van kinderen onder controle kunnen krijgen.

Gelukkig verschijnen er steeds meer boeken over de kracht van zelfsturing in de opvoeding. Samen met je kinderen jezelf ontwikkelen; samen met je kinderen leren, groeien en genieten. Dat is een uitdaging voor veel ouders; je wordt geconfronteerd met je eigen angsten en je merkt dat het moeilijk is om je kinderen met meer vertrouwen tegemoet te treden. 

Ik merk in mijn praktijk dat ouders steeds meer open staan voor zelffsturend opvoeden in plaats van controlerend opvoeden. Zeker als ze het effect ervan ervaren. Het kind volgen, meebewegen en kijken naar behoeften.

Bij mijn studie over zelfsturend opvoeden heeft Jurgen Peeters mij het meest geinspireerd. Hij schreef het boek "Kinderen zijn geen puppy's". Een veelzeggende titel....

Jurgen is psychotherapeut en eerste Vlaamse Aware Parenting Instructor.