Samen aan de slag...

We starten met een (vrijblijvende) telefonische kennismaking. Als blijkt dat ik iets voor je kan betekenen, stuur ik je een vragenlijst toe ter voorbereiding van het intakegesprek. Bij de vragenlijst zit een aparte lijst met vragen over het geboorteverhaal van je kind. Ook een probleemloze bevalling biedt belangrijke informatie! Hierna volgt een intakegesprek met de ouders waarna we afspraken maken over het vervolgtraject.

Het is per kind verschillend hoe lang een coachingstraject duurt. Ik geef altijd vooraf een inschatting van de hoeveelheid sessies die minimaal nodig zijn. Soms zijn een paar sessies al genoeg om tot inzichten te komen. Soms duurt het wat langer.

Ik maak een plan met daarin opgenomen de doelen en aanpak die door ouders worden ondertekend. 

 

Het komt ook regelmatig voor dat ik alleen met ouders een aantal ondersteunende gesprekken heb, alvorens met het kind aan de slag te gaan. Je staat namelijk als ouder niet los van je kind , oftewel, je kind staat niet los van jou. 

 

Je kinderen zijn de spiegel van je ziel.

Jij in je kracht, je kind in zijn kracht!

Aanmelden of vraag

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.