Samen aan de slag...

Als na een telefonische kennismaking blijkt dat ik iets voor je kan betekenen, stuur ik je een vragenlijst toe ter voorbereiding van het intakegesprek. Mocht uit de vragenlijst blijken dat er  bijzonderheden waren tijdens de zwangerschap of bevalling dan krijg je hiervoor nog een aparte vragenlijst. Tijdens het intakegesprek, wat meestal alleen met de ouders wordt gevoerd, ga ik dieper in op de antwoorden uit de vragenlijsten. Samen gaan we kijken welke aanpak we gaan kiezen voor je kind. Soms kiezen we ervoor om eerst met energetische behandelingen aan de slag te gaan, maar het komt ook voor dat we een aantal consulten met ouder(s) en kind samen gaan inplannen. Het is vooraf niet altijd mogelijk te bepalen hoe lang het coachingsproces gaat duren, dat is namelijk erg afhankelijk van de ondersteuningsvraag. Ik geef altijd wel een inschatting van de hoeveelheid sessies die minimaal nodig zijn. Meestal start ik met 3 keer wekelijks een consult en gaan we daarna over tot 1 keer per 14 dagen of 3-4 weken. 

  

Als energetisch kindercoach kijk ik naar het hele kind; dus niet alleen het denken, maar juist het voelen van het lichaam krijgt veel aandacht tijdens de coaching. Veel kinderen zitten erg in hun hoofd en weten niet meer hoe ze signalen kunnen herkennen in hun lichaam. Ik geef het kind handvatten hoe om te gaan met faalangst, onzekerheid, stress en vermoeidheid. Indien gewenst en passend, eindig ik elke sessie met een  energetische behandeling. Na ieder sessie praten we even na en maken we, indien gewenst, een nieuwe afspraak. Soms zijn een paar sessies al genoeg om te inzichten te komen en je kind te helpen. Soms duurt het wat langer.

 

Het coachen vindt meestal alleen met het kind plaats tenzij je kind nog erg jong is. Als je namelijk niet kunt uitleggen wat de reden is dat je alleen wordt achtergelaten bij een coach, kan je kind het gevoel krijgen dat er iets met hem aan de hand is en dat hij of zij iets niet goed doet. Oudere kinderen voelen zich juist weer vrijer als papa en/of mama er niet bij zijn. Ze uiten zich dan gemakkelijker.

Het komt ook regelmatig voor dat ik alleen met jou als ouder een aantal sessies heb. Je staat namelijk als ouder niet los van je kind , oftewel, je kind staat niet los van jou. 

 

Je kinderen zijn eigenlijk de spiegel van je ziel.

Jij in je kracht, je kind in zijn kracht!

Aanmelden of vraag

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.