Geboortepatronen

Tijdens de geboorte verkeert een baby in opperste staat van bewustzijn. Hij is al volledig voorbereid wanneer hij al zijn geboortefases ingaat. Zijn brein stuurt het zenuwstelse aan en allerlei impulsen en reflexen worden geactiveerd om zijn geboorte succesvol af te ronden. Al deze ervaringen worden in zijn onderbewustzijn opgeslagen. Deze ervaringen zorgen ervoor dat we, wanneer we ons in stressvolle situaties bevinden, kunnen overleven. Onze manier van geboren worden, heeft alles te maken met de manier waarop jij deze stressmomenten aanvliegt en "overleeft". Dit doe je geheel onbewust omdat wij voor 95% handelen vanuit ons onderbewustzijn. Je kunt dit vergelijken met het inschakelen van je "automatische piloot" . Voordat je ergens bij kunt stilstaan, reageer je al. Maar ben je in staat om vanuit je onderbewustzijn tot je bewustzijn te komen, dan wordt je gedrag ineens logisch en glashelder. Je kunt je "automatische piloot" op non-actief zetten en je krijgt de regie over de manier waarop jij in het leven staat.

Hier is inzicht voor nodig in de oorpsprong van jouw gedrag en hoe dit je karakter heeft gevormd. Bewustwording is de eerste stap naar verandering hoe belemmerende overtuigingen en patronen zijn ontstaan en hoe ze jou beperken. Daarna kun je ze stap voor stap loslaten omdat ze je niet meer dienen.

 

Tijdens de coaching gaan we samen de geboorte van je kind in kaart brengen. Je krijgt hiervoor een vragenlijst toegestuurd. Bij elk geboorteverhaal hoort een geboortepatroon, vaak meerdere geboortepatronen, met eigenschappen. Zo hebben bijvoorbeeld baby's die zijn geboren met behulp van een keizersnede vaak moeite met overgangen en minder vertrouwen in eigen kunnen. Veel huilen en slaapproblemen kunnen eveneens gerelateerd zijn aan een bijzonder geboorteverhaal. Voorbeelden van geboortepatronen zijn: snelle geboorte-geboorte na een miskraam-vacuumpomp-tegengehouden geboorte-geplande keizerssnede-couveuse.

 

De informatie uit de vragenlijst biedt waardevolle inzichten en brengt je direct bij de kern van het probleem. Onderliggende behoeftes worden blootgelegd, waardoor ik ouders en/of kind moeiteloos van tips en adviezen en hen hierop kan coachen.