Geboortepatronen

Tijdens de coaching gaan we samen de geboorte van je kind in kaart brengen. Je krijgt hiervoor een vragenlijst toegestuurd die ik ga analyseren. Bij elk geboorteverhaal hoort een geboortepatroon met eigenschappen. Zo zie je vaak bij baby's die zijn geboren met behulp van een keizersnede vaak moeite hebben met overgangen of minder vertrouwen in eigen kunnen. 

 

Deze informatie geeft je waardevolle inzichten en brengt je direct bij de kern van het probleem. Onderliggende behoeftes worden blootgelegd, waardoor je doelgericht kunt gaan coachen. Oude belemmerende besluiten en patronen vanuit het geboorteverhaal worden doorbroken en vervolgens herschreven.

Dit proces kan zowel met de ouder als met het kind op een passende en laagdrempelige wijze doorlopen worden.