Geboorte In Kaart en onvervulde behoeftes

Tijdens de coaching gaan we samen de geboorte van je kind in kaart brengen. Je krijgt hiervoor een vragenlijst toegestuurd die ik ga analyseren. Bij elk geboorteverhaal hoort een geboortepatroon met eigenschappen. Zo hebben bijvoorbeeld baby's die zijn geboren met behulp van een keizersnede vaak moeite met overgangen en minder vertrouwen in eigen kunnen. Veel huilen en slaapproblemen kunnen eveneens gerelateerd zijn aan een bijzonder geboorteverhaal. 

 

De informatie uit de vragenlijst biedt waardevolle inzichten en brengt je direct bij de kern van het probleem. Onderliggende behoeftes worden blootgelegd, waardoor ik ouders en/of kind moeiteloos hierop kan coachen. 

Dit traject kan met de ouders van baby’s maar ook met ouders van wat oudere kinderen op een passende en laagdrempelige wijze doorlopen worden.