Welkom

Als energetisch kinder- & jongerencoach  en Geboorte In Kaart Professional heet ik je van harte welkom op mijn website. Ik begeleid kinderen, jongeren en ouders op een persoonlijke wijze en geheel op maat. 

Je kunt op deze website alle informatie vinden over mijn werkwijze en mijn visie op opvoeding. Ik ben er voor ouders die graag met mij willen sparren over de opvoeding van hun kind om daarna met praktische tools en een positieve instelling weer huiswaarts te keren. Ik werk met korte en langere trajecten, afhankelijk van de wens die ouders en jongeren hebben.

 

Ik kijk op een holistische wijze naar kinderen en jongeren. Lichaam en geest horen namelijk in balans te zijn om lekker in je vel te zitten. Als dat niet het geval is bij jouw kind dan gaan we uitzoeken wat hiervan de oorzaak kan zijn. Als Geboorte In Kaart professional neem ik hierbij ook het geboorteverhaal mee waardoor onderliggende en onvervulde behoeften zichtbaar worden. Gedrag blijkt dan ineens logisch te zijn. Het coachen gaat dan vanzelf.

Ook ouders kunnen uit balans zijn door tal van oorzaken zoals oververmoeidheid door thuis- of werkomstandigheden. Dit heeft uiteraard ook impact op je kinderen en dient zeker meegenomen te worden in het verhaal.

 

Om het coachingsproces positief te beïnvloeden, geef ik desgewenst ook energetische behandelingen zoals Chakra behandelingen en Acces Bars. Ik bied regelmatig workshops aan voor ouder en kind waarbij ik energetische tools aanbied die in de thuissituatie geoefend kunnen worden.

 

Ik heb veel ervaring met hoogsensitieve kinderen. Als we het vermoeden hebben dat dit bij jouw kind ook het geval is, vullen we samen een uitgebreide HSP checklist in.

 

Na afloop van het coachingstraject heb je als ouder meer zicht op het gedrag van je kind en wat zijn behoeften zijn. 

Ik maak je bekend met de opvoedingsstrategieen van zelfsturend opvoeden en laat je het verschil ervaren met andere opvoedstijlen. Aan de hand van casuïstiek leer ik je deze strategieën eigen te maken.

In het kader van de beeldvorming kan ik je kind thuis of op school/psz/kinderdagopvang observeren. Ik werk desgewenst ook zelf met je kind op mijn praktijk of bij je thuis om op een creatieve en beeldende manier je kind te leren kennen en te coachen.

 

Ik heb een netwerk van professionals dat ik kan raadplegen als we er samen niet uitkomen.

Ik neem je mee je bij het zoeken naar de juiste hulp voor je kind. 

 

Je kunt met mij in contact komen op de volgende manieren:

Via het contactformulier op mijn site

Mailen naar: info@laurienhermsenkindercoach.nl

 

Warme groet

Laurien 


Kindercoaching

Merk je als ouder dat je kind uit balans is? 

Bijvoorbeeld doordat je zoon of dochter erg gevoelig op alles reageert, snel boos is, piekert, slecht slaapt, onzeker is of een negatief zelfbeeld heeft? Zijn er bepaalde omstandigheden die je kind uit balans hebben gebracht, zoals een scheiding, ziekte in de nabije omgeving, verlies of overlijden van een belangrijk persoon?

 

Aarzel niet om vrijblijvend contact met me op te nemen. Als kindercoach kan ik samen met jou als ouder de oorzaak van het gedrag proberen te achterhalen. Soms bieden een paar sessies al genoeg inzichten om je kind beter te begrijpen en voorkom je wellicht dat je kind in een ander circuit terecht gaat komen. 

 

Jongerencoaching

Uit onderzoek blijkt dat de jeugd van tegenwoordig intuïtiever en sensitiever is dan de meeste mensen denken. Steeds meer kinderen en jongeren zijn (over)gevoelig voor allerlei prikkels. Of dit nu lawaai, drukte, kriebelige kleding, een sfeer of de emoties van anderen zijn.

Ieder kind gaat hier op z’n eigen manier mee om. De een trekt zich terug, kan zich niet concentreren, is heel erg druk en krijgt een woede-uitbarsting, en de ander wordt heel erg aanhankelijk, verdrietig of krijgt zelfs depressieve gevoelens. 

Veel kinderen en jongeren die op wat voor manier dan ook (hoog) sensitief zijn, hebben vaak het gevoel anders te zijn dan anderen, een gevoel dat versterkt wordt omdat er geen aandacht is voor hoe zij zich diep van binnen voelen, maar des te meer voor hun afwijkende gedrag. 

Als jongerencoach ga ik niet “sleutelen” aan gedrag. Liever kijk ik naar de oorzaak en de behoeften van de jongere. Wat is er nodig om de balans weer te vinden? Ook hierbij neem ik het geboorteverhaal mee om onderliggende behoeften zichtbaar te maken. Bij het werken met jongeren hanteer ik de principes van "Geweldloos communiceren" en worden ouders en eventueel school meegenomen in het traject.

Ik heb geen vast draaiboek maar sluit zo nauw mogelijk aan bij de individuele behoefte van ieder kind. Geen enkel traject is dan ook hetzelfde.

Energetisch

Alles bestaat uit energie!

Energie kun je laten stromen in je lijf en je kunt het voelen. Je kunt energie te veel hebben, maar ook te weinig. Energie is niet te zien, maar wel te voelen.

 

Een energetische behandeling is erop gericht om het evenwicht op alle niveaus te herstellen (mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel).

De lichaamsenergie van kinderen kan door bepaalde gebeurtenissen verstoord raken. Daardoor kan er een onverwachte verandering optreden in het gedrag, zoals boosheid, woedeaanvallen en huilbuien. Lichamelijk klachten zoals hoofdpijn en buikpijn komen eveneens vaak voor.

 

Een energetische behandeling kan, als aanvulling op de coaching, zeer effectief zijn. Met name zeer gevoelige en intuïtieve kinderen reageren hier erg goed op. 


Coachen vanuit het geboorteverhaal

Meer dan dertig jaar onderzoek op het gebied van pre- en perinatale psychologie toont aan dat de tijd kort voor de conceptie tot de tijd kort na de geboorte als de meest gevoelige en kritische periode van ons leven gerekend kan worden zowel op fysiek, mentaal, emotioneel en relationeel gebied. "Dit uiterst prille begin vormt de blauwdruk voor de rest van ons leven." Dit is een citaat van Anna Verwaal. Zij geeft wereldwijd workshops, lezingen en geboortebegeleiding. Haar expertise is preconceptionele tot postnatale begeleiding. Ik werd door haar geïnspireerd om bij het coachen ook het geboorteverhaal mee te nemen. Gedrag blijkt ineens logisch te zijn... 

 

Lees verder...

Over mijzelf

 In februari 2018 heb ik mijn opleiding als energetisch kindercoach afgerond en per 1 juli 2018 ben ik met veel enthousiasme gestart met mijn praktijk als kinder- & jongerencoach in Roosendaal.

Na ruim 35 jaar ervaring in het onderwijs heb ik besloten om met mijn kennis en ervaring de stap te nemen om als coach kinderen, jongeren en hun ouders op een persoonlijke en creatieve manier te begeleiden. Lees verder...